Tin tức - Sự kiện

Theo báo cáo của Chi cục thuế thành phố Cao Bằng cho biết: Tính đến ngày 15/10/2018, trên địa bàn thành phố Cao Bằng vẫn còn 21 Công ty, doanh nghiệp, Hợp tác xã nợ đọng thuế, phí và các khoản nộp ngân sách với tổng số tiên gần 7,4 tỷ đồng.


Ngày 15/10/2018, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng phối hợp với Sở Xây dựng Cao Bằng tổ chức Khóa đào tạo về quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo Đề án 1961 (Đối tượng 3), học viên là các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Huyện, thành phố và cán bộ quy hoạch nguồn chức danh này của tỉnh Cao Bằng, các chủ tịch, phó chủ tịch phường xã của thành phố Cao Bằng.


     Để chủ động trong công tác phòng chống Dịch tả lợn Châu phi xâm nhập vào địa bàn thành phố. Ngày 08/10/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng đã có công văn số 1552/UBND-KT về việc triển khai kế hoạch số 1427/KH-SNN ngày 24/9/2018 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh. 


UBND Thành phố vừa ban hành văn bản số 1548 ngày 05/10/2018 về việc triển khai thực hiện quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của UBND Thành phố.