Thành phố với Doanh nghiệp

   UBND Thành phố vừa ban hành các công văn số 1044,1045,1046,1047/UBND-KT ngày 05/06/2019 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Doanh nghiệp tại Hội nghị gặp mặt và đối thoại giữa UBND Thành phố Cao Bằng với các doanh nghiệp, HTX, nhà đầu tư, hộ kinh doanh năm 2019.


Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng vừa có thông điệp gửi tới cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh với chủ đề: Thành phố Cao Bằng và doanh nghiệp gắn kết cùng phát triển, chung tay xây dựng thành phố Cao Bằng giàu đẹp. BBT xin gửi toàn văn thông điệp như sau:


     Sáng 23/3, UBND Thành phố tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố.