Chính trị - Kinh tế

Ngày 07/6, UBND thành phố Cao Bằng tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6 năm 2018. Tham dự có đại diện thường trực UBND Thành phố, các phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND các phường, xã trên địa bàn Thành phố.


Ban KTXH - HĐND thành phố đã đến giám sát  việc thu, quản lý, sử dụng các khoản quỹ huy động ngoài ngân sách Nhà nước của xã, phường giai đoạn 2016-2018 tại phường Duyệt Trung, Hòa Chung và xã Hưng Đạo.


UBND thành phố Cao Bằng vừa có thông báo về việc giải thể bắt buộc 04 Hợp tác xã không còn hoạt động trên địa bàn thành phố Cao Bằng. Gồm HTX Hùng Phú, HTX Trung Thành, HTX nông nghiệp công nghệ cao Hoàng Tung, HTX Thiên Lợi


   Ngày 21/05, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị Thành phố do đồng chí Đàm Văn Eng – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến tiếp xúc cử tri 10 phường, xã trên địa bàn Thành phố trước kỳ họp thứ 7 HĐND Tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.