Chính trị - Kinh tế

Trung tâm Phát triển quỹ đất và GPMB thành phố thông báo về việc lựa chọn đơn vị bán đấu giá tài sản, như sau:


 Trung tâm Phát triển quỹ đất và GPMB thành phố thông báo về kết quả xét hồ sơ tham dự như sau:


Trung tâm Phát triển quỹ đất và GPMB thành phố thông báo về việc lựa chọn đơn vị bán đấu giá tài sản, như sau:


 Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018.