Đô thị - Môi trường

Ngày 15/10/2018, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng phối hợp với Sở Xây dựng Cao Bằng tổ chức Khóa đào tạo về quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo Đề án 1961 (Đối tượng 3), học viên là các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Huyện, thành phố và cán bộ quy hoạch nguồn chức danh này của tỉnh Cao Bằng, các chủ tịch, phó chủ tịch phường xã của thành phố Cao Bằng.


   Sáng 27/9, Ban pháp  chế HĐND Thành phố đã tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định về Bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Cao Bằng.


  Chiều ngày 21/8, tại Nhà văn hoá tổ 7, phường Ngọc Xuân. Hội đồng bồi thường và hỗ trợ tái định cư thành phố đã có buổi làm việc, đối thoại với hộ gia đình bà Nông Thị Phòng, tổ 7, phường Ngọc Xuân về giải quyết vướng mắc trong quá trình thi công dự án Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh Cao Bằng.


Chiều 30/7/2018 Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng tỉnh Cao Bằng, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư thành phố Cao Bằng đã tổ chức buổi gặp mặt, tuyên truyền, vận động và đối thoại với các hộ dân có đất trong phạm vi giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Cao Bằng. Đồng chí Nguyễn Trung Thào – Phó chủ tịch UBND Tỉnh, trưởng ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng các công trình dự án trên địa bàn tỉnh chủ trì buổi làm việc.