Người tốt - Việc tốt

Ngày 06/11, Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường Sông Bằng (Thành phố) tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình hộ nghèo ông Nguyễn Ích Cận, thường trú tại tổ 11 phường Sông Bằng.


    Chiều ngày 19/9/2018 tổ dân phố 5, phường Đề Thám tổ chức lễ tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.


  Ngày 19/5, Đoàn thanh niên Trường quân sự tỉnh Cao Bằng kết hợp với đoàn thanh niên phường Đề Thám (thành phố) cùng với bà con nhân dân trong tổ 7 phường Đề Thám tổ chức ra quân Làm đường giao thông tại tổ 7, phường Đề Thám.


   Ngày 10/5, Ban chỉ huy quân sự Thành phố đã tổ chức giúp dân làm đường giao thông nông thôn tại xã Hưng Đạo và xây dựng nhà tình nghĩa tại xã Chu Trinh (Thành phố).