Người tốt - Việc tốt

  Ngày 19/5, Đoàn thanh niên Trường quân sự tỉnh Cao Bằng kết hợp với đoàn thanh niên phường Đề Thám (thành phố) cùng với bà con nhân dân trong tổ 7 phường Đề Thám tổ chức ra quân Làm đường giao thông tại tổ 7, phường Đề Thám.


   Ngày 10/5, Ban chỉ huy quân sự Thành phố đã tổ chức giúp dân làm đường giao thông nông thôn tại xã Hưng Đạo và xây dựng nhà tình nghĩa tại xã Chu Trinh (Thành phố).