Cải cách hành chính

UBND Thành phố vừa ban hành văn bản số 1548 ngày 05/10/2018 về việc triển khai thực hiện quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của UBND Thành phố.


Ngày 28/9, UBND thành phố Cao Bằng đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện (DDCI) thuộc tỉnh Cao Bằng năm 2018 cho 160 đồng chí là lãnh đạo, công chức, viên chức các phòng, ban chuyên môn của thành phố; Chủ tịch,  phó chủ tịch UBND 11 phường, xã. Đ/c Lương Tuấn Hùng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.


     UBND Thành phố vừa có văn bản về việc thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến rà soát thủ tục hành chính.


Tính đến hết tháng 8/2018, công tác rà soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2018 tại các cơ quan, đơn vị đã đạt được kết quả nhất định. Đến thời điểm này, qua rà soát tại thành phố còn 303 thủ tục hành chính do thành phố giải quyết và 143 thủ tục hành chính do cấp xã giải quyết.