Xây dựng nông thôn mới

 Từ ngày 5/5/2019 bà con nhân dân xóm 4 xóm Đức Chính 1,2,3; xóm Vò Đuổn, xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng đã tổ chức khởi công xây dựng tuyến đường nội đồng Nà Ỏ, xóm 2 Đức Chính.


   Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, sau hơn 6 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, diện mạo nông thôn xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng  có nhiều thay đổi. Đến nay, xã đã hoàn thành 15/19 tiêu chí Nông thôn mới, nỗ lực về đích NTM vào cuối năm 2019.