Tin tức - Sự kiện

  UBND thành phố thông báo về việc lựa chọn đơn vị bán đấu giá tài sản, như sau:


Chiều ngày 12/11/2018 Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố tổ chức tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố năm học 2018-2019.


Ngày 06/11, Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường Sông Bằng (Thành phố) tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình hộ nghèo ông Nguyễn Ích Cận, thường trú tại tổ 11 phường Sông Bằng.


 Chiều 02/11, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội tháng 10, triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm tháng 11/2018.