Thông báo lỗi

  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3697 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3697 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3698 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3698 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3699 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3699 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG

I. THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ: số 32, phố Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng;

Điện thoại: 0206.3852.293; fax:026.3858.988

Email: vphdnd.ubnd.thixa@gmail.com.

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố:

Ông Lương Tuấn Hùng

Điện thoại:

Email:

2. Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố:

Ông Nguyễn Quốc Trung

Điện thoại:
Email:

Ông: Lâm Đức Xuân

Điện thoại:
Email:

Bà: Nông Thị Chầm

Điện thoại:
Email: