Đội Quản Lý Trật Tự Đô Thị

THÔNG TIN ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ

 

Tên đơn vị: Đội quản lý trật tự đô thị

Số điên thoại : 0236953797

Họ tên thủ trưởng đơn vị:

Nguyễn Anh Tuấn  Đội trưởng            Số ĐT 

Đàm Thế Dân    Phó đội trưởng Số ĐT 0943175666

Chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn của đội quản lý trật tự đô thị

          Chức năng của đội quản lý trật tự đô thị

Có trách nhiệm kiểm tra phát hiện các hàng vi vi phậmccs quy định của pháp luậtvề quản lý và sử dụng đất đai,quản lý quy hoạch,quản lý xây dựng,quản lý nhà và công trinhd hạ tầng kỹ thuật,công tác vệ sinh môi trường,trật tự an toàn giao thông,trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Cao Bằng để báo cáo UBND thành phố Cao Bằng và các cơ quan chức năng xử lua theo quy định của pháp luật.

          Nhiệm vụ,quyền hạn của đội quản lý trật tự đô thị

   Lập chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trên các lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, quản lý nhà và công trình hạ tầng kỹ thuật, công tác vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Cao Bằng trình Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện.

   Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, cho các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế và công dân thi hành đúng các quy định của nhà nước về quản lý trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố Cao Bằng.

Kiểm tra, phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực được giao quản lý và lập biên bản vi phạm hành chính và ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng, yêu cầu chủ đầu tư tự phá dỡ công trình vi phạm đối với các công trình không đủ điều kiện cấp giấy phép xây dựng. nhắc nhở vận động hoàn thiện thủ tục xin cấp phép đối với các công đủ điều kiện cấp phép

Đề nghị chủ tịch UBND cấp xã, phường ra quyết định đình chỉ thi công và quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng thuộc thẩm quyền.

Trình Chủ tịch UBND Thành phố ban hành quyết định xử lý đối với vi phạm vượt quá thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã, phường; trình Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng vi phạm theo thẩm quyền.

Chuyển biên bàn vi phạm hành chính đến người có thẩm quyền xử phạt để tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực được giao quản lý.

Phối hợp cùng UBND xã, phường, công an địa phương tổ chức thực hiện các quyết định xử phạt, cưỡng chế hành chính của cấp có thẩm quyền về việc dỡ bỏ công trình vi phạm và công trình  phải di chuyển để giải phóng mặt bằng trên địa bàn.

Phối hợp với các ngành liên quan, UBND xã, phường, chủ động triển khai công tác đảm bảo trật tự đô thị, xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, giữ gìn bộ mặt các đường phố luôn luôn sạch đẹp.

Khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra được yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu như: Giấy phép xây dựng và các tài liệu liên quan khác phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra.

Kiến nghị với các cơ quan chức năng có thẩm quyền tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước nhằm hạn chế và ngăn chặn các hành vi, vi phạm trật tự đô thị.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của thanh tra viên xây dựng.

Thực hiện chế đô thông tin, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND Thành phố Cao Bằng.

Quản lý viên chức, người lao đông, tài chính, và tài sản thuộc Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Cao Bằng theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do UBND thành phố Cao Bằng giao