Tính đến ngày 13/05/2019 trên địa bàn Thành phố vẫn còn 19 doanh nghiệp, đơn vị nợ đọng thuế, phí và các khoản nộp ngân sách với tổng giá trị gần 9 tỷ đồng.      Trong đó, điển hình có một số doanh nghiệp nợ lớn như: Hợp tác xã Cơ khí Ngôi sao sáng với số tiền...

     Từ ngày 5/5/2019 bà con nhân dân xóm 4 xóm Đức Chính 1,2,3; xóm Vò Đuổn, xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng đã tổ chức khởi công xây dựng tuyến đường nội đồng Nà Ỏ, xóm 2 Đức Chính.      Tuyến đương có tổng chiều dài trên 200m, phục vụ gần 100 hộ...

     Ngày 08/5/2019 UBND Thành phố đã  ban hành Quyết định số 1481/QĐ-UBND về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND thành phố Cao Bằng.   ...