Tính đến ngày 13/05/2019 trên địa bàn Thành phố vẫn còn 19 doanh nghiệp, đơn vị nợ đọng thuế, phí và các khoản nộp ngân sách với tổng giá trị gần 9 tỷ đồng.      Trong đó, điển hình có một số doanh nghiệp nợ lớn như: Hợp tác xã Cơ khí Ngôi sao sáng với số tiền...

     Chiều ngày 10/5/2019 Liên đoàn lao động thành phố Cao Bằng tổ chức gặp mặt tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ mái ấm công đoàn nhân dịp “ Tháng công nhân” năm 2019.      Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại ý...

     Ngày 08/5/2019 UBND Thành phố đã  ban hành Quyết định số 1481/QĐ-UBND về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND thành phố Cao Bằng.   ...