Tính đến ngày 13/05/2019 trên địa bàn Thành phố vẫn còn 19 doanh nghiệp, đơn vị nợ đọng thuế, phí và các khoản nộp ngân sách với tổng giá trị gần 9 tỷ đồng.      Trong đó, điển hình có một số doanh nghiệp nợ lớn như: Hợp tác xã Cơ khí Ngôi sao sáng với số tiền...

     Ngày 02/4/2019, UBND Thành phố Cao Bằng đã ban hành kế hoạch số 75/KH-UBND về  việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường phía Nam khu đô thị mới, thành phố Cao Bằng (Lý trình Km00+...

     Sáng 09/4/2019, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố lần thứ 20 khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quỹ I và triển khai chương trình nhiệm vụ quỹ  II  năm 2019. Đ/c Dương Quang...