Sáng 28/3/2019, BCĐ phòng  chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc Thành phố Cao Bằng đã tổ chức tổng kết công tác xây dựng phong trào năm 2018, triển khai chương trình công tác năm 2019.      Năm 2018, công...

     Ngày 02/4/2019, UBND Thành phố Cao Bằng đã ban hành kế hoạch số 75/KH-UBND về  việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường phía Nam khu đô thị mới, thành phố Cao Bằng (Lý trình Km00+...

     Ngày 08/5/2019 UBND Thành phố đã  ban hành Quyết định số 1481/QĐ-UBND về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND thành phố Cao Bằng.   ...