18 Doanh nghiệp nợ đọng thuế, phí trên 8,3 tỷ đồng

     Tính đến ngày 28/02/2019 trên địa bàn thành phố có 18 công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã nợ đọng thuế, phí và các khoản nộp ngân sách với tổng số tiền trên 8,2 tỷ đồng.

     Trong đó Hợp tác xã Ngôi Sao Sáng tại phường Duyệt Trung có số nợ đọng cao nhất 1,6 tỷ đồng; Công ty khoáng sản và thương mại Thành Phát phường Hợp Giang nợ 988 triệu đồng; công ty cổ phần Az Cao Bằng tại phường Sông Hiến nợ gần 840 triệu; công ty sản xuất vật liệu và xây dựng Trần Cương tại phường Hòa Chung có số nợ 828 triệu đồng; Doanh nghiệp xây dựng Bằng Giang phường Tân Giang; công ty TNHH 288 tại phường Đề Thám có số nợ lần lượt 611 triệu, 538 triệu đồng. Và một số Công ty, Doanh nghiệp khác có tổng số nợ đọng gần 2,8 tỷ đồng.

     Những Công ty, Doanh nghiệp, Hợp tác xã còn nợ đọng thuế, phí và các khoản nộp ngân sách đã đã được Chi cục thuế thành phố đôn đốc, nhắc nhở và thực hiện một số biện pháp hành chính khác nhưng hiện vẫn chưa chấp hành nghĩa vụ nộp thuế. Trường hợp các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã vẫn không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, Chi cục thuế thành phố sẽ tiến hành các biện pháp cưỡng chế khác theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

Xem chi tiết các Công ty, Doanh nghiệp nợ thuế tại đây.

Đính kèmDung lượng
PDF icon 147575.PDF439.33 KB