Sẽ phạt tiền các doanh nghiệp chậm nộp thuế qua hệ thống nộp thuế điện tử

Chi cục Thuế thành phố vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp, hợp tác xã, và các hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Cao Bằng về việc triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử tại Chi cục Thuế.

       Thay vì phải đến ngân hàng để viết giấy và gửi giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, thì với dịch vụ nộp thuế điển tử, người nộp thuế có thể lập giấy và nộp tiền vào ngân sách qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế và được các ngân hàng thương mại xác nhận kết quả tức thời. Đây là một bước tiến mới, trong cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi, cho người nộp thuế có thể nộp thuế mọi lúc, mọi nơi (24/24 giờ và 7/7 ngày trong tuần) không phụ thuộc vào giờ làm việc của kho bạc cũng như các ngân hàng thương mại, có tính bảo mật cao.

       Thực hiện quản lý thuế tập trung Toàn quốc đề nghị các tổ chức, cá nhân người nộp thuế có mã số thuế, khi phát sinh nghĩa vụ nộp thuế thì phải thực hiện nộp thuế đúng thời hạn quy định của luật quản lý thuế.  Nếu quá thời hạn nộp thuế các tổ chức, cá nhân kinh doanh không nộp các khoản thuế phát sinh hay các khoản thuế còn nợ vào NSNN, thì phần mềm ứng dụng sẽ tự động tính phạt tiền chậm nộp trên số thuế còn phải nộp của tổ chức cá nhân còn nợ tính đến thời điểm tính phạt tiền chậm nộp.
        Xác định tiền chậm nộp tiền thuế:
       Tại Điểm 9 Điều 2 thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi tại tiết a khoản 2 Điều 34 Thông tư 156/2013/TT- BTC ngày 06/11/2013 như sau:
       Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/01/2015 thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,05% số tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp.
       Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/01/2015 nhưng sau ngày 01/01/2015 vẫn chưa nộp thì tính tiền chậm nộp 
       Dưới 90 ngày thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,05% số tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp.
      Trên 90 ngày thì chậm nộp được tính theo mức 0,07% số tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp(khóa sổ tính tiền thuế chậm nộp hết ngày 31/12/2014). Số tiền thuế còn nợ chưa nộp của năm 2014 chuyển sang từ ngày 01/01/2015 thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,05% số tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp.
      Ngày 16/04/2015 Chi cục thuế thành phố Cao Bằng phối hợp với Cục thuế tỉnh mở lớp tập huấn nộp thuế điện tử cho các tổ chức doanh nghiệp thực hiện đăng ký nộp thuế điện tử, phối hợp với các ngân hàng thương mại tuyên truyền vận động NNT đăng ký nộp thuế dịch vụ điện tử đạt kết quả cao, đảm bảo các giao dịch trích Nợ từ tài khoản của NNT khi nộp thuế điện tử được thực hiện an toàn, bảo mật, đúng quy định, xử lý tra soát mọi vướng mắc sai sót quá trình nộp thuế điện tử kịp thời.
      Chi cục thuế gửi các văn bản, tài liệu hướng dẫn đăng ký nộp thuế điện tử gửi vào hòm thư điện tử các đơn vị doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan thuế.
       Trong quá trình thực hiện mọi vướng mắc của người nộp thuế xin liên hệ qua số điện thoại:
        0263 953 340. 

                                                                                                          PV

 

Các tin khác