Ra quân tuyên truyền thực hiện thí điểm hạn chế các phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường

     Ngày 4/5/2015, Thành phố tổ chức ra quân diễu hành tuyên truyền thực hiện thí điểm hạn chế các phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường, phố thuộc địa bàn thành phố Cao Bằng.

     Đoàn diễu hành đã tuyên truyền nội dung thực thực hiện thí điểm hạn chế các phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường, phố trên địa bàn thành phố như: các tuyến đường, phố áp dụng thí điểm hạn chế hoạt động, các loại phương tiện cũng như thời gian hoạt động của các loại phương tiện trong khu vực áp dụng thí điểm hạn chế hoạt động.

    Trước đó, UBND Thành phố đã có kế hoạch số 35 về việc thực hiện thí điểm hạn chế các phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường, phố thuộc địa bàn Thành phố nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông; tăng cường bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; giảm thiểu tình trạng ô nhiễm khói, bụi, tiếng ồn, đảm bảo vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp, xây dựng đường phố văn minh, an toàn và thân thiện.

     Theo đó từ ngày 4/5 đến 10/5/2015 Thành phố sẽ tổ chức ra quân thực hiện tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở các chủ phương tiện vi phạm quy định trong kế hoạch và sẽ bắt đầu xử lý các trường hợp vi phạm từ ngày 11/5/2015.

                                                                                                    Lã Tùng – Đình Trung

Các tin khác