Đồng chí Lương Tuấn Hùng giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy Cao Bằng

    Ngày 04/5/2015, Đảng bộ thành phố Cao Bằng đã tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ Thành phố lần thứ 31 về công tác cán bộ. Đ/c, Dương Quang Văn, Bí thư Thành ủy Cao Bằng chủ trì hội nghị; Đ/c Hà Ngọc Giáp - Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

    Hội nghị đã Thông báo kết luận số 1566, ngày 10/4/2015 của Ban tổ chức Tỉnh về việc trích thông báo tại Hội nghị BTV Tỉnh ủy, Thông qua Tờ trình sô 123, Ngày 22/4/2015 của Ban thường vụ Thành ủy Cao Bằng về công tác tổ chức cán bộ. Trên cơ sở quy hoạch và thông qua quy trình công tác nhân sự tại các hội nghị mở rộng, hội nghị Ban Chấp hành, hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy với sự đồng tình cao; đồng thời được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố đã tổ chức giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung Ủy viên Ban thường vụ và bầu chức danh Phó bí thư Thành ủy.

    Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã tiến hành bỏ phiếu bầu đồng chí Lương Tuấn Hùng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố vào Ban thường vụ Thành ủy và bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Cao Bằng.

     Kết quả đã có 100% phiếu nhất trí bầu đồng chí Lương Tuấn Hùng vào Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015./.

                                                                                                                    Bùi Toàn

Các tin khác