Cảnh báo về dịch vụ tư vấn bất động sản việc mua nhà ở hình thành trong tương lai

     Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng vừa ban hành văn bản số 389/SXD-QLN ngày 1/4/2019 về việc mua nhà ở hình thành trong tương lai gửi tới UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua nhà ở hình thành trong tương lai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

      Trong thời gian qua, có nhiều thông tin liên quan đến việc đặt cọc giữ chỗ tại các Dự án nhà ở trên địa bàn Thành phố Cao Bằng. Theo đó, một số chủ đầu tư dự án nhà ở, Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn bất độc sản rao bán nhà ở hình thành trong tương lai mặc dù chưa đủ điều kiện quy định, các doanh nghiệp này dùng hình thức hợp đồng, đặt cọc giữ chỗ để ký hợp đồng mua bán trong khi chưa có thông báo được phép bán theo quy định của cơ quan chức năng là Sở Xây dựng. Hình thức hợp đồng đặt cọc giữ chỗ để được mua nhà ở hình thành trong tương lai không được quy định trong Luật Nhà ở, Luật kinh doanh bất độc sản và các quy định pháp luật có liên quan, vì vậy Sở Xây dựng thông báo đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khi mua nhà ở xã hội, nhà ở thương mại và các dự án phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Cao Bằng khi thực hiện Hợp đồng đặt cọc giữ chỗ để mua nhà ở hình thành trong tương lai cần phải tham khảo đầy đủ các quy định pháp luật về nhà ở, pháp luật dân sự trước khi thực hiện các giao dịch để tránh các thiệt hại có thể xảy ra.

                                                                                                               Hoàng Ly

Xem nội dung văn bản tại đây

Đính kèmDung lượng
PDF icon Cảnh báo nhà chung cư.pdf743.39 KB