Kỳ họp thứ 13 HĐND Thành phố khóa XX thành công tốt đẹp

     Trong 2 ngày 18, 19/6/2015, Hội đồng nhân dân Thành phố Cao Bằng khóa XX đã tổ chức kỳ họp thứ 13 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2015.

     Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế- xã hội tại kỳ họp cho biết: 6 tháng đầu năm 2015 giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn Thành phố được 113 tỷ đồng, bằng 43% kế hoạch. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá trên địa bàn được 961 tỷ đồng, bằng 47% kế hoạch. Cấp đổi chứng nhận đăng ký kinh doanh 201 hộ cá thể và 3 Hợp tác xã với tổng số vốn hoạt động tăng 127 tỷ đồng. Thu ngân sách đến hết ngày 31/05 được 91,9 tỷ đồng, bằng 32% kế hoạch. Diện tích gieo trồng vụ xuân được 719 ha, Dự ước tổng sản lượng lương thực vụ xuân đạt 5712 tấn. Công tác xây dựng cơ bản được thực hiện theo đúng thủ tục quy trình đầu tư, đã thực hiện giải ngân được 9 tỷ đồng, bằng 36% kế hoạch. Công tác quản lý đô thị được quan tâm chỉ đạo, Đội quản lý trật tự đô thị tổ chức nhiều đợt ra quân kiểm tra trật tự đô thị, giải phóng lòng đường, vỉa hè thiết lập cảnh quan đô thị. Trong lĩnh vực văn hóa- xã hội Công tác giáo dục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014- 2015. Các hoạt động văn hoá văn nghệ được duy trì đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

     Trong buổi thảo luận tại tổ và thảo luận chung trên hội trường các đại biểu đã có đã có 39 ý kiến thảo luận về kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế- xã hội cũng như giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm như: Giải pháp thực hiện hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, nhất là thu từ nguồn cấp quyền sử dụng đất. Một số vấn đề giải quyết các vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng trên địa bàn. Giải pháp thực hiện Công tác quản lý đô thị và chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Việc tiếp tục triển khai xây dựng dự án kiên cố hoá đường giao thông ngõ, xóm theo chương trình nâng cấp đô thị. Công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng chợ cũng là vấn đề được các đại biểu quan tâm.

     Kỳ họp cũng đã tiến hành chất vấn đối với phòng Kinh tế, quản lý đô thị và Tài nguyên môi trường gồm: Vấn đề cây ngô ra bắp không có hạt hiện đang trở nên phổ biến trên địa bàn, Việc cấp, chuyển quyền sử dụng đất đối với các hộ dân nằm trong vùng dự án mỏ sắt Nà Rụa, Việc quy hoạch đối với khu đô thị mới Đề Thám. Lãnh đạo UBND Thành phố cũng đã làm rõ thêm một số vấn đề trong thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2015.

     Kỳ họp đã thảo luận Biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu ngân sách địa phương. Nghị quyết phê chuẩn sử dụng nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2014 UBND Thành phố. Nghị quyết phê chuẩn phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội Thành phố Cao Bằng 6 tháng cuối năm 2015.

     Qua 2 ngày làm việc đầy trách nhiệm, kỳ họp thứ 13 HĐND Thành phố đã giải quyết được nhiều vấn đề tồn tại trong phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Qua đó tạo cơ sở cho các cơ quan đơn vị tiếp tục triển khai các giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2015 với kết quả cao nhất

 

                                                                                                                    Vi Trường- Bùi Toàn

Các tin khác