Triển khai nhiệm vụ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2019

     Sáng 12/4/2019, BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐVH) Thành phố Cao Bằng đã tổ chức tổng kết phong trào “TDĐKXDĐVH” năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

     Trong năm qua, với nhiều cách làm phong phú, sáng tạo, kết hợp với phong trào xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"; phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; phong trào đã khơi gợi được tiềm năng, sức mạnh và sự hợp lực của các phong trào hành động, tạo nên những chuyển biến tích cực từ chính nhận thức của mỗi người, từng gia đình và cả cộng đồng. Qua bình xét, số hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” chiếm tỷ lệ 90,88%, đạt 105,6% kế hoạch. Tỷ lệ tổ, xóm đạt chuẩn văn hóa là 68,05%, đạt 108% chỉ tiêu giao; 93,6% cơ quan, đơn vị được công nhận đạt chuẩn văn hóa, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Tính đến nay, tổng số nhà văn hoá trên địa bàn thành phố có 142 nhà văn hóa cấp tổ xóm, 06 nhà văn hóa cấp phường, xã phục vụ cho 195/216 tổ, xóm đạt 90,27%. Các tổ, xóm có nhà văn hoá đều xây dựng quy chế quản lý, cơ bản sử dụng đúng mục đích và hiệu quả. 84 đội văn nghệ tổ, xóm có quyết định thành lập, 06 CLB văn hóa - văn nghệ hoạt động trên địa bàn và nhiều đội văn nghệ xung kích của các phường như Sông Hiến, Hợp Giang.... phong trào “Toàn dân doàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã trở thành phong trào rộng lớn của quần chúng, thấm sâu vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần nêu gương người tốt việc tốt; khơi dậy truyền thống đoàn kết và đạo lý dân tộc. Vai trò, vị trí của gia đình và cộng đồng được nâng lên trong xây dựng đời sống văn hóa; tình làng, nghĩa xóm được củng cố; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều tiến bộ. Nhiều giá trị văn hóa dân tộc được bảo tồn, phát huy.

     Trong phong trào ”Chung sức xây dựng nông thôn mới”, ”Xóa đói giảm nghèo”, Ủy ban MTTQ thành phố và MTTQ các xã, phường đã tích cực tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn đóng góp, ủng hộ Quỹ "Xây dựng nông thôn mới" được gần 1,2 đồng, nhân dân hiến trên 3.500m2 đất, đóng góp 3.500 công lao động để xây dựng 6,2km đường giao thông nông thôn. Ban vận động quỹ vì người nghèo các cấp đã  vận động được số tiền gần 600 triệu đồng, hỗ trợ cho các hộ nghèo với tổng số tiền: 954.120.000 đồng, trong đó: Tặng 287 suất quà tết; xây 22 nhà Đại đoàn kết; tặng 130 xuất quà và 01 xe đạp cho học sinh nghèo nhân dịp khai giảng năm học mới (2018-2019); hỗ trợ phân bón cho 16 hội viên nghèo phát triển sản xuất

     Các đại biểu dự Hội nghị đã cùng nghe tham luận của các tập thể, xã, phường, về kết quả, những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các tiêu chí của phong trào; đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới để phong trào thực sự có sức lan tỏa, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong toàn xã hội.

     Nhân dịp này, BCĐ phong trào “TDĐKXDĐVH” thành phố đã trao giấy chứng nhận văn hóa 3 năm liên tục (2016 – 2018) cho 34 tổ, xóm; Tặng giấy khen cho 17 tập thể và 17 cá nhân có thành tích trong phong trào “TDĐKXDĐVH” năm 2018.

                                                                                                             Long Huyền – Lã Tùng