Bồi dưỡng kiến thức quản lý tài chính, kế toán cho 221 cán bộ, công chức, viên chức

     Ngày 13/7/2015, tại Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Cao Bằng UBND Thành phố Khai mạc Lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quản lý tài chính, kế toán năm 2015 cho 221 cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo, chủ tài khoản và kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp, UBND các xã, phường trên địa bàn Thành phố.

    Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến học tập nội dung 4 chuyên đề về: Quản lý tài chính, ngân sách xã, phường; Quản lý tài chính ở các đơn vị dự toán; Quy trình quản tài chính ở các đơn vị dự toán; Tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, xã, phường. Trao đổi những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện công tác quản lý tài chính, kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp, xã, phường  cũng như giải pháp tháo gỡ, khắc phục.

    Lớp tập huấn nhằm giúp các đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản, kế toán, đầu tư ở địa phương, đơn vị mình, đồng thời cập nhật kịp thời các nội dung cơ bản của Pháp luật trong lĩnh vực Luật đầu tư công, Luật đấu thầu và các quy đinh mới ban hành./.

                                                                                      Hoàng Ly – Lã Tùng

Các tin khác