Tập huấn hệ thống một cửa liên thông VNPT - IGATE cho các phường, xã

     Ngày 26/4, UBND thành phố Cao Bằng phối hợp với Viễn thông Cao Bằng tổ chức tập huấn hệ thống một cửa liên thông hiện đại VNPT - IGATE cho 60 học viên là lãnh đạo, công chức có liên quan đến hoạt động giải quyết thủ tục hành chính “một cửa” của UBND 11 phường, xã trên địa bàn.

     Các học viên được cán bộ VNPT Cao Bằng truyền đạt những kỹ năng, kiến thức sử dụng Hệ thống VNPT-IGATE trong giải quyết các thủ tục hành chính. Trong đó bao gồm các quy trình về tiếp nhận hồ sơ, luân chuyển hồ sơ, giao nhận hồ sơ và trả kết quả hồ sơ; tìm hiểu, thực hiện thao tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính công mức độ 3 và 4… qua đó đẩy mạnh hoạt động cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 và tăng cường việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các xã, phường.

     Sau lớp tập huấn, thành phố và các phường, xã sẽ đẩy mạnh ứng dụng hệ thống VNPT-IGATE trong việc giải quyết thủ tục hành chính qua mạng INTERNET nhằm minh bạch hóa việc giải quyết các thủ tục hành chính tại cơ quan Nhà nước, hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, từng bước tối ưu hoá hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính trên địa bàn đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu quả, giải quyết tốt công việc hành chính của mọi cá nhân, tổ chức và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

                                                                                                          Hoàng Ly