Treo cờ rủ và không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày lễ Quốc tang

     UBND Thành phố Cao Bằng vừa ban hành công văn số 730/UBND-VP ngày 02/05/2019 về việc treo cờ rủ và không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh.

     Để tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nguyên cố vấn Ban chấp hành Trung Ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong những ngày lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh (03 và 04/05/2019), Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung trọng tâm: các cơ quan, công sở treo cờ rủ, có dải băng tang (kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay).

     Các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã dừng, hoãn và không tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí khác trên địa bàn; Giao phòng Văn hóa - thông tin thành phố chủ trì phối hợp với UBND các phường, xã, Trung tâm văn hóa thể thao thành phố hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, cơ sở vui chơi giải trí dừng, hoãn và không tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và các hoạt động vui chơi, giải trí khác trên địa bàn. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

                                                                                                                                    BBT