Phê duyệt hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Thành phố

     UBND tỉnh đã có Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 phê duyệt hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

     Theo đó, ranh giới nghiên cứu gián tiếp dựa trên ranh giới hành chính thành phố Cao Bằng và một phần xã Lê Chung, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An.

     Ranh giới nghiên cứu trực tiếp gồm 6 phường: Đề Thám, Sông Hiến, Hợp Giang, Hòa Chung, Sông Bằng, Ngọc Xuân thuộc thành phố Cao Bằng. Khu phát triển đô thị Thành phố gồm các khu vực: Khu vực phát triển đô thị hai bên đường phía Nam (Khu A); Khu vực phát triển đô thị Gia Cung - Nà Cáp (Khu B); Khu vực phát triển đô thị phường Sông Bằng (Khu C); Các khu vực phát triển mở rộng gồm các khu vực phát triển đô thị còn lại theo Chương trình phát triển đô thị thành phố Cao Bằng như: Khu vực phát triển đô thị mới Sông Hiến, đô thị mới Đề Thám, phường Hòa Chung, phường Duyệt Chung, phường Sông Bằng, xã Hưng Đạo (Cao Bình). Ngoài các khu vực phát triển đó thị còn có các dự án phát triển đô thị, thương mại - dịch vụ, công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp cục bộ, phù hợp với Quy hoạch chung và chương trình phát triên đô thị thành phố Cao Bằng.

     Giai đoạn từ nay đến năm 2030, tổng nhu cầu vốn tối thiểu để đầu tư hạ tầng, các công trình thiết yếu theo định hướng quy hoạch chung khoảng 25.600 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách địa phương 6.528 tỷ đồng, vốn Trung ương 1.408 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp, xã hội hóa 11.264 tỷ đồng; vốn nước ngoài 6.400 tỷ đồng.

                                                                                                    Theo: BCB

Các tin khác