Sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2015

     Ngày 29/9, UBND Thành phố tổ chức hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2015. Tham dự có Thường trực UBND Thành phố, các phòng, ban ngành đoàn thể các xã, phường trên địa bàn.

   

   9 tháng đầu năm 2015 tổng giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn Thành phố đạt 168 tỷ đồng, bằng 52% KH; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ đạt trên 1460 tỷ đồng, bằng  71% KH; tổng sản lượng lương thực vụ xuân đạt 5.712 tấn, bằng 96,3% KH; Thu ngân sách được trên 140 tỷ đồng, đạt 51% KH. Công tác quản lý đô thị được tập trung chỉ đạo quyết liệt, tổ chức nhiều đợt cao điểm ra quân giải tỏa vỉa hè, lòng đường, xóa các chợ tạm, chợ cóc, thiết lập lại trật tự đô thị qua đó đã lập biên bản xử lý 245 trường hợp, ra quyết định phạt hành chính 44 trường hợp thu số tiền phạt gần 500 triệu đồng. Tiếp tục triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng đối với các công trình, dự án  với số vốn đầu tư xây dựng cơ bản được trên 37tỷ đồng. Công tác văn hóa- xã hội được tăng cường quản lý, duy trì tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các sự kiện lớn của đất nước. Công tác giáo dục, đào tạo được chú trọng phát triển, kết quả phổ cập giáo dục các bậc học được duy trì tốt, học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và THCS đạt tỷ lệ 100%. Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm: khám và điều trị được 67.413 lượt bệnh nhân, đạt 68,7% KH. Công tác An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

     Kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể các xã phường trong thời gian tới cần tập trung các giải pháp để thực hiện tốt các mục tiêu KT – XH năm 2015, cụ thể như: các cơ quan ban, ngành các phường xã cần triển khai và thực hiện tốt việc thu ngân sách trên địa bàn; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án của Thành phố, tập trung thực hiện thành công dự án Đô thị miền núi phía Bắc; các phòng ban tập trung sớm hoàn thành đề án vị trí việc làm tại đơn vị; phòng Quản lý TTĐT phối hợp với 3 phường xã là Đề Thám, Sông Hiến và Hưng Đạo tập trung giải tỏa hành lang An toàn giao thông. Đặc biệt là làm tốt công tác chuẩn bị việc chỉnh trang đô thị chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

                                                                                            Hoàng Ly – Bùi Toàn 

Các tin khác