Bố trí, sắp xếp địa điểm kinh doanh cho các hộ bán hàng tự sản, tự tiêu tại chợ tạm (cạnh chợ Sông Bằng)

       UBND Thành phố vừa ban hành công văn số 781/UBND-KT ngày 07/5/2019 về việc bố trí, sắp xếp địa điểm kinh doanh cho các hộ bán hàng tự sản, tự tiêu tại chợ tạm (cạnh chợ Sông Bằng).

       Thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng công trình "Chợ ẩm thực thành phố Cao Bằng" tại vị trí chợ tạm (cạnh chợ Sông Bằng), UBND Thành phố đã thực hiện xong các hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng và chuẩn bị tổ chức thi công xây dựng công trình theo kế hoạch. Để hướng dẫn và bố trí địa điểm kinh doanh kịp thời cho các hộ đang kinh doanh các mặt hàng tự sản, tự tiêu tại chợ tạm chuyển sang kinh doanh tại các chợ phường, xã trên địa bàn Thành phố, hoàn trả mặt bằng để công trình được thi công theo đúng tiến độ và đạt hiệu quả, UBND Thành phố yêu cầu Ban quản lý Chợ Thành phố thông báo tới các hộ kinh doanh và bà con nông dân đang kinh doanh hàng tự sản tự tiêu tại chợ tạm về kế hoạch thi công xây dựng công trình chợ Ẩm thực thành phố Cao Bằng và đề nghị dừng kinh doanh tại chợ tạm từ ngày 10/5/2019; hướng dẫn các hộ kinh doanh và bà con kinh doanh hàng tự sản, tự tiêu chuyển sang kinh doanh tại các chợ ở các phường, xã trên địa bàn Thành phố gồm các chợ: Chợ Cao Bình, chợ km5 và chợ Đề thám 2, chợ Ngọc Xuân, chợ Tân Giang; UBND các xã, phường Đề Thám, Ngọc Xuân, Tân Giang, Hưng Đạo, Đội Trật tự đô thị Thành phố chỉ đạo BQL chợ phường, xã rà soát, sắp xếp lại mặt bằng chợ đảm bảo có địa điểm bán hàng tự sản, tự tiêu cho người dân; hướng dẫn và bố trí địa điểm kinh doanh cho các hộ tiểu thương và bà con nông dân đang kinh doanh hàng tự sản, tự tiêu tại chợ tạm (cạnh chợ Sông Bằng) có nhu cầu kinh doanh tại các chợ do xã, phường quản lý trên cơ sở mặt bằng hiện có của chợ; Tăng cường công tác quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè, không để người dân bán hàng tự phát trên vỉa hè, lòng đường. Hướng dẫn người dân vào kinh doanh tại các chợ trên địa bàn Thành phố; Ban quản lý chợ phường, xã, Hợp tác xã Đề Thám chủ động bố trí, sắp xếp lại mặt bằng chợ đảm bảo có địa điểm bán hàng tự sản, tự tiêu cho người dân và các hộ tiểu thương có nhu cầu kinh doanh tại chợ.

                                                                                                                               Hoàng Ly

Xem chi tiết nội dung tại đây:

 

Đính kèmDung lượng
PDF icon 781ubnd-kt.pdf882.23 KB