Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cơ chế 1 cửa

     Ngày 08/5/2019 UBND Thành phố đã  ban hành Quyết định số 1481/QĐ-UBND về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND thành phố Cao Bằng.

     Theo đó, Quy chế tổ chức của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND Thành phố được chia làm 4 chương với tổng số 18 điều về quy định chung, cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, quy trình thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

     Xem chi tiết nội dung Quyết định tại đây:

Đính kèmDung lượng
PDF icon Quy che môt cua liên thông 2019.pdf6.78 MB