Thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số PCI năm 2019 và những năm tiếp theo

     UBND Thành phố vừa ban hành công văn số 803/UBND-TCKH ngày 08/5/2019 về việc thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số PCI năm 2019 và những năm tiếp theo.

      Để đảm bảo nâng cao điểm số và thứ hạng năng lực điều hành (DDCI) của Thành phố, góp phần cải thiện chỉ số CPI của tỉnh, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo các phòng, ban đơn vị Thành phố và UBND các phường, xã tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Phân công cụ thể lãnh đạo đơn vị phụ trách và công chức trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo nâng cao điểm số thứ hạng năng lực điều hành (DDCI) của Thành phố. Tập trung vào các chỉ số xếp thứ hạng thấp so với các địa phương khác trong tỉnh như tính minh bạch, chi phí thời gian, chi phí không chính thức; Giao phòng Tài Chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục tham mưu hàng năm tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn để lắng nghe, tiếp thu các thông tin liên quan đến nguyện vọng, mong muốn chính đáng, nhằm hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh phát triển; Giao văn phòng HĐND - UBND chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nâng cao chất lượng Cổng thông tin điện tử Thành phố, đảm bảo đăng tải đầy đủ thông tin về các Quy hoạch, kế hoạch trên các lĩnh vực và Bản đồ địa chính,...; Giao Thanh tra Thành phố chủ trì, tham mưu tổng hợp các hoạt động thanh, kiểm tra của các đơn vị trực thuộc UBND Thành phố, xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra chung của Thành phố trên các lĩnh vực, không để tình trạng chồng chéo giữa các đoàn kiểm tra đối với cùng một doanh nghiệp, HTX,...Thống nhất nội dung kiểm tra đối với sở, ngành cấp trên, Thành phố và phường, xã trong việc thanh, kiểm tra đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh, chỉ kiểm tra 01 lần nhưng kiểm tra toàn diện trên các lĩnh vực liên quan để tránh phiền hà, giảm thiểu chi phí thời gian của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh,..

 

Xem chi tiết nội dung tại đây:

Đính kèmDung lượng
PDF icon CV 803.pdf435.47 KB