Xây dựng tuyến đường nội đồng xóm Đức Chính

     Từ ngày 5/5/2019 bà con nhân dân xóm 4 xóm Đức Chính 1,2,3; xóm Vò Đuổn, xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng đã tổ chức khởi công xây dựng tuyến đường nội đồng Nà Ỏ, xóm 2 Đức Chính.

     Tuyến đương có tổng chiều dài trên 200m, phục vụ gần 100 hộ dân có diện tích đất hưởng lợi đi lại sản xuất nông nghiệp với diện tích trên 4ha; được xây dựng với phương châm “Nhà nước hỗ trợ nhân dân thực hiện”, nhà nước hỗ trợ 30 tấn xi măng, 90m3 cát sỏi, vật liệu xây dựng, nhân dân đóng góp tiền của ngày công để làm đường. Sau khi được cấp ủy, chính quyền, xã, xóm tuyên truyền vận động về lợi ích của việc xây dựng tuyến đường nhiều hộ dân có diện tích đất tại đây đã tự nguyện hiến đất, và ngày công để xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn.

     Tuyến đường hoàn thành đưa vào sử dựng sẽ góp phần phục vụ cho các hộ dân có diện tích đất hưởng lợi của 4 xóm, đi lại thuân lợi, dễ dàng, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, góp phần không nhỏ trong việc đẩy mạnh xây dựng nông thôn, giúp xã nhà sớm hoàn thành các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xâydựng Nông thôn mới.

                                                                                                                      Lã Tùng