KẾT LUẬN THANH TRA việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực hiện việc tiếp nhận, điều động, chuyển công tác cho viên chức nghành giáo dục trên địa bàn thành phố Cao Bằng