19 doanh nghiệp nợ đọng thuế, phí gần 9 tỷ đồng

     Tính đến ngày 13/05/2019 trên địa bàn Thành phố vẫn còn 19 doanh nghiệp, đơn vị nợ đọng thuế, phí và các khoản nộp ngân sách với tổng giá trị gần 9 tỷ đồng.

     Trong đó, điển hình có một số doanh nghiệp nợ lớn như: Hợp tác xã Cơ khí Ngôi sao sáng với số tiền nợ trên 1,7 tỷ đồng; Công ty Khoáng sản và thương mại Thành Phát số tiền dư nợ trên 1 tỷ đồng; Công ty cổ phần AZ Cao Bằng nợ trên 800 triệu đồng; Công ty sản xuất vật liệu và xây dựng Trần Cương nợ 837 triệu đồng; Công ty cổ phần xây dựng nền móng Thăng Long nợ tổng số tiền trên 600 triệu đồng,….

     Trước thực trạng còn nhiều doanh nghiệp nợ đọng như vậy UBND Thành phố đã đôn đốc, chỉ đạo Chi cục thuế Thành phố cần tăng cường kiểm tra, rà soát nguồn thu, tổ chức thu thuế, phí,.. đôn đốc thu nộp toàn bộ thuế, phí nợ đọng và các khoản thu khác vào Ngân sách Nhà nước năm 2019; UBND các xã, phường rà soát, thực hiện các khoản thu phí, lệ phí, thu khác ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng, thuế, phí,…các khoản thu đã đến thời hạn nộp vào ngân sách.

                                                                                                             Hoàng Ly

Xem danh sách các đơn vị nợ thuế tại đây

 

Đính kèmDung lượng
PDF icon document (8).pdf513.13 KB