Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đến hết năm 2019 trên địa bàn Thành phố

    UBND Thành phố vừa ban hành kế hoạch số 107/KH-BATGT ngày 15/5/2019 về việc Tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đến hết năm 2019 trên địa bàn Thành phố Cao Bằng.

     Nhằm kiềm chế các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe vận tải khách và xe ô tô, xe máy. Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân và không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài trên địa bàn Thành phố. UBND Thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: bám sát các quy định của hệ thống pháp luật và các chính sách bảo đảm trật tự ATGT, phòng ngừa và xử lý kịp thời tình trạng ùn tắc giao thông, lồng ghép mục tiêu ATGT, tránh ùn tắc giao thông; Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TT ATGT, trật tự đô thị; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân; Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải, xây dựng, đất đai và du lịch có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an toàn và chống ùn tắc giao thông; Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng gắn với duy tu, đảm bảo ATGT và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu; phối hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp kiểm soát chặt điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện cơ giới, đặc biệt là phương tiện chở khách đường dài, xe khách giường nằm chạy đêm, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách hợp đồng và du lịch; Quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng đảm bảo việc đầu tư, xây dựng mới hoặc điều chỉnh, sắp xếp các khu công nghiệp, đô thị, các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện,....trong đô thị phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn.

                                                                                                                                 Hoàng Ly

Xem chi tiết nội dung tại đây:

Đính kèmDung lượng
PDF icon KH 107.pdf2.74 MB