Tập huấn lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT

     Ngày 21/10, UBND Thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn việc lập danh sách hộ gia đình tham gia Bảo hiểm y tế cho đại diện các phòng, ban, đoàn thể Thành phố, thường trực UBND các xã, phường và cán bộ, công chức chuyên môn của 11 xã phường trên địa bàn.

     Các đại biểu đã được đại diện BHXH Tỉnh Cao Bằng triển khai, phổ biến các nội dung về quy trình lập danh sách hộ gia đình tham gia Bảo hiểm y tế. Hướng dẫn kê khai vào biểu mẫu về cách lập tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin tham gia BHXH, BHYT; danh sách hộ gia đình tham gia BHYT, danh sách tham gia BHYT của đối tượng tự đóng; danh sách kê khai người đang tham gia và chưa tham gia BHYT; danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT; biên bản giao nhận danh sách kê khai hộ gia đình; danh sách đối chiếu, xác nhận người tham gia BHYT của đơn vị quản lý đối tượng.

     Hội nghị nhằm giúp các đại biểu nắm bắt được nội dung về việc thực hiện lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT, nắm vững quy trình, nội dung, trách nhiệm lập của biểu mẫu để hướng dẫn, phổ biến lại cho các thành viên tổ chức thực hiện và hộ gia đình kê khai theo quy trình. Đồng thời yêu cầu UBND các xã phường hướng dẫn các thành viên tổ chức triển khai thực hiện trước ngày 30/11/2015, đảm bảo đúng nội dung biểu mẫu, thông tin kê khai chính xác.

                                                                                          Hoàng Ly – Bùi Toàn

 

Các tin khác