Hướng dẫn treo cờ Tổ quốc đối với các hộ gia đình trên địa bàn

    UBND Thành phố vừa ban hành công văn số 907/HD-UBND ngày 17/05/2019 về việc hướng dẫn treo cờ Tổ quốc đối với các hộ gia đình trên địa bàn Thành phố Cao Bằng.

     Để việc treo cờ Tổ quốc trong những ngày lễ lớn, những sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và Thành phố được thực hiện một cách trang trọng, thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí độc lập, tự chủ Quốc gia, dân tộc, tạo nét đẹp văn hóa trong những ngày lễ, hội trên địa bàn Thành phố. Khắc phục tình trạng treo cờ Tổ quốc tại các hộ gia đình thiếu trang nghiêm, chưa đồng bộ, gây phản cảm và ảnh hưởng mỹ quan đô thị. UBND Thành phố hướng dẫn việc treo cờ Tổ quốc đối với các hộ gia đình trên địa bàn Thành phố cụ thể theo quy định cụ thể như sau: Quy định về cờ Tổ quốc (Quốc kỳ) là Quốc Kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh; kích thước sử dụng là 1,2m x 0,8m; Thời gian treo cờ Tổ quốc là các hộ gia đình treo Cờ Tổ quốc ngoài trời vào dịp các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, Tết cổ truyền của dân tộc, thời gian bắt đầu và kết thúc treo cờ vào các ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, thành phố thực hiện theo thông báo của UBND Thành phố, UBND các xã, phường; Cờ Tổ quốc phải được treo ở vị trí trang trọng nhất, khi treo chú ý để được ngôi sao, đỉnh ngôi sao phải ở chính giữa, hướng lên trên.

       Theo đó, UBND Thành phố cũng đề nghị các phòng, ban đơn vị liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Phòng Văn hóa và thông tin Thành phố chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai đảm bảo các quy định theo nội dung hướng dẫn. Phổ biến, hướng dẫn cụ thể cho các cơ sở kinh doanh có bán cờ Tổ quốc trên địa bàn các quy định về cờ Tổ quốc để đảm bảo phục vụ nhân dân; UBND các phường, xã chỉ đạo, hướng dẫn các xóm, tổ dân phố triển khai văn bản này đến từng hộ gia đình thuộc địa bàn quản lý. Vận động xã hội hóa, khuyến khích nhân dân trên địa bàn thực hiện việc lắp đặt giá treo cờ để tạo sự đồng bộ, thống nhất và trang trọng trong các ngày lễ, Tết và các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương. Đưa nội dung thực hiện vào đánh giá, bình xét danh hiệu gia đình văn hóa; Các phòng, ban đơn vị thuộc Thành phố lồng ghép phổ biến nội dung hướng dẫn này vào hoạt động chuyên môn của đơn vị. Vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị tích cực hưởng ứng nội dung treo cờ Tổ quốc theo hướng dẫn của Thành phố, đồng thời vận động nhân dân nơi cư trú cùng tham gia hưởng ứng; Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể Thành phố tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể đoàn viên, hội viên nội dung hướng dẫn trên, đồng thời vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia hưởng ứng.

                                                                                                              Hoàng Ly

Xem chi tiết nội dung tại đây:

Đính kèmDung lượng
PDF icon 907hd-ubnd.pdf1.38 MB