Tạm ngừng lưu thông tuyến đường nghĩa trang thanh sơn, phường Sông Hiến

UBND thành phố Cao Bằng vừa có thông báo số 189/TB-UBND ngày 22/5/2019 về việc tạm ngừng lưu thông các phương tiện giao thông qua tuyến đường nghĩa trang Thanh Sơn, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng(Đoạn từ ngã ba giao với đường 1/4 đến ngã ba giao cắt đường Thanh Sơn).

    Theo đó, để thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; UBND thành phố  có kế hoạch bàn giao mặt bằng để thi công dự án đường phía nam thuộc địa bàn phường Sông Hiến. Đồng thời thực hiện di dời một số công trình hạ tầng kỹ thuật (Hệ thống đường dây, tổng đài viễn thông, đường ống cấp nước) lên dọc tuyến đường nghĩa trang Thanh Sơn Đoạn từ ngã ba giao với đường 1/4 đến ngã ba giao cắt đường Thanh Sơn.

     Để có mặt bằng thi công đường tránh phía nam và mặt bằng thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật đảm bảo an toàn vận hành sau đầu tư; từ ngày 23/5/2019 đến khi hoàn thành dự án đường phía nam, UBND thành phố sẽ thực hiện chặn đường, tạm dừng lưu thông các phương tiện qua lại đoạn đường này.

     UBND thành phố trân trọng thông báo đến Nhân dân được biết và chủ động lưu thông qua các tuyến đường khác.

                                                                                                                                     BBT