Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Chương trình đô thị miền núi phía Bắc- Thành phố Cao Bằng giai đoạn II

     UBND Tỉnh Cao Bằng vừa có Quyết định số 1944/QĐ- UBND về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Cao Bằng giai đoạn II (2017- 2020)

     

    Theo đó, Quy mô đầu tư sẽ thực hiện nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật cấp III trong các khu dân cư thu nhập thấp, đường hẻm, hệ thống cấp thoát nước, mạng lưới điện chiếu sáng. Nâng cấp cơ sở hạ tầng I và II có liên quan làm cơ sở đáu nối cho hạ tầng cấp III như nâng cấp, cỉ tạo đường, lắp đặt cống thoát nước, trồng cây xanh, tạo cảnh quan.... Xây dựng bờ kè sông Bằng, các công trình phụ trợ trên kè và đường kết nối giữa kè sông Bằng với đường hiện có.

     Tổng mức đầu tư của dự án là 440 tỷ 667 triệu đồng, tương đương với 20 triệu đô la mỹ; trong đó nguồn vốn vay ngân hàng thế giới trên 384 tỷ đồng, vốn đối ứng của địa phương trên 55 tỷ đồng./.

     Xem chi tiết Quyết định tại đây

Các tin khác