Trả lời ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp năm 2019

   UBND Thành phố vừa ban hành các công văn số 1044,1045,1046,1047/UBND-KT ngày 05/06/2019 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Doanh nghiệp tại Hội nghị gặp mặt và đối thoại giữa UBND Thành phố Cao Bằng với các doanh nghiệp, HTX, nhà đầu tư, hộ kinh doanh năm 2019.

    Đến hết tháng 5/2019, UBND Thành phố đã nhận được văn bản trả lời của các cơ quan có liên quan và tổng hợp các nội dung trả lời kiến nghị và phúc đáp các doanh nghiệp, HTX, nhà đầu tư, hộ kinh doanh cụ thể như trả lời kiến nghị của Công ty TNHH một thành viên cấp nước Cao Bằng; Công ty thương mại Xuân Hòa; Công ty TNHH một thành viên Nơi Phùng và kiến nghị của Hợp tác xã cổ phần Hợp Thành. UBND Thành phố đã có văn bản trả lời đầy đủ và mong muốn tiếp tục nhận được những đề xuất, kiến nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như phản hồi về môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn của cộng đồng các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn thành phố, giúp tham mưu cho UBND Thành phố xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh ngày một tốt hơn.

Xem chi tiết nội dung tại đây:

Đính kèmDung lượng
PDF icon 1044ubnd-kt.pdf1.39 MB
PDF icon 1045ubnd-kt.pdf1.39 MB
PDF icon 1046ubnd-kt.pdf1.96 MB
PDF icon 1047ubnd-kt.pdf1.13 MB