Thành phố: Đối thoại với hộ dân thuộc diện GPMB dự án Trường Quân sự tỉnh

     Chiều ngày 27/6, Tại UBND xã Vĩnh Quang, Hội đồng bồi, hỗ trợ và tái định cư thành phố Cao Bằng đã tổ chức buổi đối thoại với hộ gia đình bà Đoàn Thị Mai, trú trại xóm Bó Mạ, xã Vĩnh Quang để thực hiện GPMB dự án Trường Quân sự tỉnh.

      Dự án trường Quân sự tỉnh được triển khai tại xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng với quy mô trên 24ha. Trong đó, Diện tích xây dựng cơ sở hạ tầng trên 20ha, Diện tích tái định cư gần 1,9ha và gần 2,2ha để phục vụ tái an táng mộ của người dân. Thực hiện nhiệm vụ GPMB được UBND tỉnh giao, đến nay hầu hết các hộ gia đình thuộc diện GPMB dự án đã đồng thuận, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện dự án. Duy nhất chỉ có hộ gia đình bà Đoàn Thị Mai, trú tại xóm Bó Mạ chưa đồng thuận và có đơn kiến nghị yêu cầu làm rõ việc thu hồi đất thửa đất số 24, với diện tích 1.217m2 của gia đình bà được căn cứ theo những văn bản pháp lý nào.

       Sau khi nhận được đơn kiến nghị của bà Mai, ngày 29/3/2019, Hội đồng bồi thường và hỗ trợ tái định cư thành phố đã có công văn số 243 trả lời ý kiến kiến nghị của hộ gia đình, trong công văn đã nêu rõ các căn cứ pháp lý như: Điều 61,62, Luật Đất đai năm 2013; Nghị quyết số 20/NQ-HĐND, ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về việc thông qua các danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2018 và các Quyết định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chủ trương đầu tư dự án trường Quân sự tỉnh của UBND tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên,  sau hai lần trả lời bằng văn bản, đến ngày 26/6/2019, hộ gia đình bà Đoàn Thị Mai vẫn chưa chịu nhận tiền bồi thường đất và tài sản, vật kiến trúc trên đất theo quy định để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

      Tại buổi đối thoại, sau khi nghe đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất và GPMB thành phố giới thiệu về quy mô, ranh giới thu hồi đất và tiến độ thực hiện GPMB của dự án.  Nhưng thêm một lần nữa, gia đình bà Đoàn Thị Mai vẫn một mực yêu cầu cung cấp căn cứ pháp lý thu hồi đất và kiến nghị không thu hồi thửa đất số 24 do gia đình đông nhân khẩu, quỹ đất hạn hẹp.

       Đ/c Lương Tuấn Hùng - Chủ tịch UBND thành phố đã thông tin thêm về ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án và trách nhiệm, nghĩa vụ công dân khi Nhà nước thu hồi GPMB các công trình, dự án Quốc phòng an ninh trên địa bàn. Lần lượt trả lời các ý kiến, kiến nghị của gia đình bà Mai và nêu rõ những kiến nghị này đã được thành phố ghi nhận, tiếp thu và trả lời văn bản từ các đợt làm việc trước đây với gia đình bà, thành phố cũng đã áp dụng linh hoạt các quy định của pháp lụật để có những chế độ, chính sách hỗ trợ cụ thể cho gia đình bà trên tinh thần vừa đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân, vừa đúng theo quy định của pháp luật.  Vì vậy, mong muốn gia đình bà Mai cần hiểu rõ địa vị pháp lý của mình để thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân, sớm nhận tiền, bàn giao mặt bằng cho Nhà nước thực hiện dự án, đối với kiến nghị hỗ trợ khó khăn về đất ở của gia đình bà, trên cơ sở đơn trình bày nguyên vọng của gia đình bà Mai. UBND thành phố sẽ có văn bản đề UBND nghị tỉnh xem xét, giải quyết.

       Sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo UBND thành phố, ý kiến của cấp ủy, chính quyền  xã Vĩnh Quang và các tổ chức đoàn thể chính trị của xóm Bó Mạ. Gia đình bà Đoàn Thị Mai đã đồng thuận, nhất trí sẽ nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng cho thành phố trước ngày 29/6/2019./.

 

                                                                                                                                                                                                                     Bùi Toàn - Lã Tùng