Sông Hiến Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

     Ngày 15/2 , Đảng ủy phường Sông Hiến tổ chức hội nghị Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 cho các cán bộ lãnh đạo chủ chốt trên địa bàn phường.

      Các đại biểu đã được quán triệt các văn bản có liên quan đến cuộc bầu cử như: Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; Chỉ thị của chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; Hướng dẫn số 1132/ NQUBTVQH13 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIII..  Đảng ủy phường  đã yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể; các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ như Thành lập các cơ quan bầu cử; tổ chức công tác nhân sự chặt chẽ; thực hiện tốt các bước hiệp thương; Giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; lựa chọn, giới thiệu người ứng cử; lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong việc bầu bổ sung. Làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân một cách kịp thời; Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án triển khai lực lượng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong công tác bầu cử, nhất là tại những địa bàn trọng điểm, tạo điều kiện để cử tri tiến hành bỏ phiếu thuận lợi.

                                                                                                      Mai Son - Lã Tùng