Họp rút kinh nghiệm việc triển khai thí điểm sáp nhập tổ, xóm

     Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng vừa tổ chức Họp rút kinh nghiệm việc triển khai thí điểm sáp nhập tổ, xóm tại phường Sông Bằng và xã Hưng Đạo. Dự cuộc họp có lãnh đạo các phòng, ban của thành phố, Chủ tịch UBND 11 phường, xã trên địa bàn. Đ/c Lương Tuấn Hùng, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BCĐ sắp xếp, sáp nhập tổ, xóm thành phố Cao Bằng chủ trì cuộc họp.

     Thực hiện kế hoạch số 158- KH/TU, ngày 13/4/2018 của Thành ủy Cao Bằng về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII " Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Thành phố Cao Bằng đã lựa chọn phường Sông Bằng và xã Hưng Đạo để triển khai thí điểm việc sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố. Sau gần 01 tháng triển khai thí điểm, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị của 02 địa phương trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân được 02 địa phương hết sức chú trọng, do đó đã tạo được đồng thuận và thống nhất cao trong các tầng lớp nhân dân. Đến nay, việc sắp xếp, sáp nhập tổ, xóm tại phường Sông Bằng và xã Hưng Đạo đã cơ bản được thực hiện theo đúng Đề án và kế hoạch đã đề ra. Trong đó, phường Sông Bằng sau khi sáp nhật còn 11 tổ dân phố, giảm 13 tổ dân phố so với trước khi chưa sắp xếp, sáp nhập; xã Hưng Đạo sau khi sáp nhật còn 09 xóm,  giảm 10 xóm so với trước khi chưa sắp xếp, sáp nhập. Việc sáp nhập các xóm, tổ dân phố đã giảm đầu mối, giảm chi phí hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quá trình tổ chức hoạt động ở khu dân cư, tập trung được sức mạnh của nhân dân trong các phong trào tại địa phương.

     Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND phường Sông Bằng và xã Hưng Đạo đã lần lượt chia sẻ những thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai, thực hiện việc sắp xếp, sát nhập các xóm, tổ dân phố và việc đặt tên tổ dân dân phố trên địa bàn. Lãnh đạo các  phòng, ban chuyên môn của thành phố đã phát biểu, thảo luận chỉ ra những tồn tại, hạn chế và biện pháp khắc phục thông qua việc triển khai thí điểm tại 02 phường, xã.

     Kết luận cuộc họp, Lương Tuấn Hùng, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BCĐ sắp xếp, sáp nhập tổ, xóm thành phố Cao Bằng đã ghi nhân và đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tại phường Sông Bằng và xã Hưng Đạo trong việc triển khai thực hiện việc sắp xếp, sát nhập, xóm, tổ dân phố trên địa bàn. Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các phường, xã trên cơ sở kết quả và những bài học kinh nghiệm mà 02 phường Sông Bằng và xã Hưng Đạo đã rút ra từ việc triển khai thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập, cần khẩn trương kiện toàn Ban tổ chức sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố của địa phương; tăng cường sự lãnh đảo của các cấp ủy Đảng, làm tốt công tác dân vận, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, nhân dân thông suốt trong thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước; khẩn trương triển khai, xây dựng Đề án, phương án tổ chức sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn. Chủ rà soát lại các tổ chức CT-XH, các hội ở xóm, tổ dân phố để tinh giản bộ máy theo hướng một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân về các thủ tục hành chính sau sáp nhập, phấn hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập theo đúng kế hoạch đề ra.

                                                                                                                                                                                             Bùi Toàn - Lã Tùng