Xã Vĩnh Quang tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

    Sáng 11/7 UBND Xã Vĩnh Quang (Thành phố) tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020.

    Xã Vĩnh Quang là một xã vùng ven, thuộc diện khó khăn của thành phố, dân cư rải rác, đời sống kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp. Xác định Chương trình Quốc gia về xây dựng NTM là một nhiệm vụ trọng tâm, bà con nhân dân được hưởng lợi trực tiếp, chính vì vậy chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được đông đảo nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia và trở thành phong trào quần chúng sôi nổi, mạnh mẽ, rộng khắp. Đến nay sau 10 năm triển khai thực hiện xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn xã Vĩnh Quang đã có nhiều đổi mới khởi sắc, kết cấu hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục… được quan tâm đầu tư, nâng cấp, xây dựng; sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, nhiều mô hình sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cao cho nhân dân; số hộ nghèo giảm nhanh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, xã đã huy động nguồn lực xây dựng NTM từ năm 2011-2019 với tổng số tiền là 21 tỷ 436 triệu đồng, trong đó: Ngân sách nhà nước và ngân sách trung ương: 15,2 tỷ đồng, ngân sách thành phố: 5,2 tỷ đồng, nguồn vốn nhân dân, con em thành đạt của địa phương, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ gần 500 triệu đồng. Theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới do UBND tỉnh bản hành ngày 5/5/2017 đến nay xã Vĩnh Quang đạt 15/19 tiêu chí. Còn 4 tiêu chí chưa đạt đó là: Giao thông; cơ sở vật chất văn hóa; thu nhập bình quân đầu người và tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

     Để tiếp tục duy trì, nâng cao tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn, cũng như hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, Đảng ủy, HĐND, UBMND, UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể xã sẽ tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng NTM với cuộc vân động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của các cơ quan từ Trung ương đến địa phương gắn với từng nội dung, tiêu chí xây dựng NTM phấn đấu xây dựng xã nông thôn nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu giàu - đẹp - văn minh; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển theo hướng hiện đại; gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; hệ thống chính trị vững mạnh, xã hội ổn định; trật tự xã hội, an ninh quốc phòng được giữ vững; đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng nông thôn mới phấn đấu năm 2019 xã nhà thực hiện đạt 19/19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới. Tại hội nghị UBND xã đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020.

                                                                                                                                                                                      Lã Tùng