Thành phố: còn 42 doanh nghiệp nợ đọng thuế, phí 19 tỷ đồng

     Theo báo cáo của Chi cục thuế Thành phố, tính đến hết ngày 29/2/2016 trên địa bàn Thành phố vẫn còn 42 doanh nghiệp nợ đọng thuế, phí và các khoản nộp ngân sách với tổng giá trị trên 19 tỷ đồng.

     Trong đó, điển hình có một số doanh nghiệp nợ lớn như:  Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Hưởng số trên 3,2 tỷ đồng; Hợp tác xã Cơ khí Ngôi sao sáng trên 2,2 tỷ đồng; Công ty TNHH Đô thị và xây dựng Hoàng Sơn trên 1,2 tỷ đồng; Hợp tác xã Nam phong trên 1,3 tỷ đồng,… Trước thực trạng còn nhiều doanh nghiệp nợ đọng, UBND Thành phố đã ban hành nhiều văn bản về đôn đốc, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2016 trên địa bàn Thành phố, đặc biệt chú trọng công tác quản lý, đôn đốc thu hồi nợ thuế. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, rà soát nguồn thu, tổ chức thu thuế, phí,.. đôn đốc thu nộp toàn bộ thuế, phí nợ đọng và các khoản thu khác vào Ngân sách Nhà nước năm 2016; UBND các xã, phường rà soát, thực hiện các khoản thu phí, lệ phí, thu khác ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng, thuế, phí,…các khoản thu đã đến thời hạn nộp vào ngân sách.

     Danh sách 42 đơn vị, doanh nghiệp nợ thuế sẽ được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đây là đợt niêm yết lần thứ 3 mà Chi cục thuế Thành phố công khai từ đầu năm 2016.

                                                                                                                      Hoàng Ly

 

Xem chi tiết các Doanh nghiệp còn nợ thuế tại đây

Đính kèmDung lượng
Office spreadsheet icon Doanh nghiep no thue den 29 - 2.xls66.5 KB