Thành phố phát động phong trào thi đua xây dựng đô thị Xanh – Sạch – Đẹp

     UBND Thành phố vừa ban hành kế hoạch số 28 ngày 1/3/2016 về phát động triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng đô thị Xanh, sạch, Đẹp gắn với Tăng trưởng xanh năm 2016 trên địa bàn Thành phố Cao Bằng.

                    Lễ phát động tết trồng cây năm Bính thân 2016 tại phường Sông hiến

   Theo đó, các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã tập trung triển khai tuyên tuyền nội dung xây dựng đô thị Xanh – sạch – đẹp gắn với Tăng trưởng xanh dựa trên các tiêu chí: Xây dựng đô thị xanh gắn với tổ chức trồng cây xanh đường phố, các khu công viên, khuôn viên, vận động nhân dân trồng cây xanh trong khu dân cư, nhà ở, không gian ngoài hiện để kiến tạo mảng cây xanh; Xây dựng đô thị sạch gắn với thực hiện mở rộng thu gom, vận chuyển rác thải đến bãi xử lý rác bảo đảm vệ sinh môi trường, vận động các hộ gia đình tham gia đổ rác đúng nơi quy định và bảo đảm các thùng rác công cộng để thu gom rác thải, chống ô nhiễm nguồn nước, thực hiện phong trào tổng vệ sinh cuối tuần trong khu dân cư, cơ quan, đơn vị; Xây dựng đô thị đẹp là tăng tỷ lệ chiếu sáng công cộng ở nội thị, các trục đường chính, ngõ chính và công trình chiếu sáng nghệ thuật. Trang trí bằng cây hoa, cây cảnh tại vị trí trung tâm Thành phố vào các dịp lễ, tết. Nhựa hóa các tuyến đường trục chính, 100% phải có cây xanh và không để bỏ trống hố trồng cây, thay thế kịp thời các cây bị chết. Cùng với các hoạt động xã hội gắn với tăng trưởng xanh: tăng cường quản lý các hoạt động khai thác tài nguyện bất hợp pháp, hủy hoại môi trường và không có cơ sở kinh doanh nào xả nước thải chưa qua xử lý vào môi trường; giải quyết việc làm, nhà ở, tăng thu nhập cho người nghèo, các đối tượng chính sách và thu nhập thấp, giảm tỷ lệ nghèo; phòng chống các tệ nạn, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

     UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, tuyên tuyền vận động, giáo dục đến các tổ dân phố, các xóm, các tổ chức và các hộ gia đình gắn các hoạt động bảo vệ cảnh quan đô thị, vệ sinh môi trường với triển khai xây dựng mô hình “đô thị Xanh – Sạch – Đẹp gắn với tăng trưởng xanh” theo phương châm: Đồng bộ - Hiện đại – Hiệu quả. Thời gian thực hiện từ ngày 2/3 đến ngày 10/9/2016.

                                                                                                                                           Hoàng Ly