Thông báo Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng nhiệm kỳ 2016 - 2021

Số ký hiệu: 06/TB - UBBC
Ngày ban hành: 17/02/2016
Người ký: Đàm Văn Dũng
Lĩnh vực văn bản: HĐND Thành Phố
Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Thông báo thời gian nộp hồ sơ.doc31.5 KB
PDF icon 20 CĐ-UBBC (1).PDF112.45 KB