Hỗ trợ 700 triệu đồng xây nhà an sinh xã hội tại xã Hưng Đạo

     Ngày 14/3, UBND Thành phố và Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Cao Bằng tổ chức Lễ ký kết hợp đồng tài trợ an sinh xã hội tại Thành phố Cao Bằng năm 2016 do Ngân hàng công thương Việt nam tài trợ.

      Nhằm hỗ trợ xã Hưng Đạo (Thành phố) thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam đã tài trợ xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hưng Đạo với số tiền tài trợ là 700 triệu đồng để xây dựng 10 nhà an sinh xã hội tại xã Hưng Đạo. Tại buổi lễ ký kết, lãnh đạo Thành phố đã cảm ơn và đánh giá cao trách nhiệm của Ngân hàng công thương trong việc thực hiện hỗ trợ an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố. Hoạt động này sẽ tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo nhanh, bền vững, thực hiện có hiệu quả các chế độ chính sách cho người có công với cách mạng.

     Dự án xây dựng nhà an sinh xã hội được triển khai từ tháng 9/2015, đến nay tiến độ thực hiện được 60%, đã hoàn thành 6 nhà, còn 4 nhà đang trong giai đoạn thi công và dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 30/4/2016, nghiệm thu và đưa vào sử dụng trước ngày 15/5/2016. Để tiến độ thực hiện dự án diễn ra đúng tiến độ, đại diện lãnh đạo Ngân hàng công thương chi nhánh Cao Bằng cũng đã đề nghị UBND xã Hưng Đạo sớm hoàn thiện hồ sơ quyết toán để hoàn thành thủ tục quyết toán nhanh nhất.

                                                                                                                   Hoàng Ly – Bùi Toàn