Bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện KSND Thành phố

     Ngày 16/3, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

                       Đồng chí Hoàng Lương Bộ - phó Viện trưởng Viện KSND Tỉnh trao

                                        Quyết định cho đồng chí Hoàng Cao Đức

     Tại buổi lễ, đại diện phòng Tổ chức cán bộ - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đọc công bố Viện kiểm sát nhân dân Tối cao về việc điều động và bổ nhiệm Ông Hoàng Cao Đức – phó trưởng phòng hình sự 02 ,Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng về giữ chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 5 năm, từ ngày 15/3/2016. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Hoàng Cao Đức đã cảm ơn sự tin tưởng và tín nhiệm của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND Tỉnh đối với cá nhân đồng chí, đồng thời Thể hiện rõ quyết tâm trong nhiệm vụ mới

     Thừa ủy quyền của Viện trưởng Viện KSND tối cao, đồng chí Hoàng Lương Bộ - phó Viện trưởng Viện KSND Tỉnh đã trao quyết định và giao nhiệm vụ mới cho đồng chí Hoàng Cao Đức và khẳng định: Việc bổ nhiệm đồng chí Hoàng Cao Đức giữ chức vụ Viện trưởng Viện KSND Thành phố thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo VKSND Tỉnh, của Thường trực cấp ủy địa phương đối với đồng chí, Ban cán sự Đảng  mong muốn đồng chí tiếp tục phát huy năng lực công tác, chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm quản lý để VKSND Thành phố luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Ngành cũng như nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

 

                                                                                                                        Hoàng Ly – Lã Tùng