Tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

     Sáng 6/4/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Cao Bằng tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 cho Thành viên Ủy ban bầu cử thành phố, Chuyên viên, tổ giúp việc của UBBC thành phố; Lãnh đạo và chuyên viên giúp việc UBBC 11 phường, xã.

               Đ/c Lương Tuấn Hùng, Chủ tịch UBND Thành phố- phó Chủ tịch TT UBBC Thành phố

                                                             phát biểu chỉ đạo Hội nghị

     Tại Hội nghị các đại biểu được triển khai các nội dung chính của Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử như: Việc thành lập, cơ cấu, thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; bố trí điểm bỏ phiếu; hòm phiếu; nhận tài liệu liên quan đến công tác bầu cử của Tổ bầu cử; các công việc thực hiện trước ngày bầu cử của Tổ bầu cử; Luật tổ chức chính quyền địa phương; Hướng dẫn định mức kinh phí phục vụ bầu cử; các công việc thực hiện trong ngày bầu cử của Tổ bầu cử; kiểm kê, kiểm tra và phân loại phiếu bầu; kiểm đếm số phiếu bầu cho từng người ứng cử; niêm phong và quản lý phiếu bầu sau khi kiểm phiếu; chế độ thông tin, báo cáo,...

     Cũng tại  nghị, các báo cáo viên của Thành phố đã ghi nhận, giải đáp thắc mắc của các đại biểu về một số khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức bầu cử. Buổi tập huấn có ý nghĩa quan trọng, góp phần giúp công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 của thành phố diễn ra hiệu quả, đảm bảo theo đúng quy trình.

                                                                                                                                           Bùi Toàn