XỬ LÝ 152 VỤ BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ

     Trong năm 2015 và quý I năm 2016, công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn Thành phố Cao Bằng được triển khai thực hiện khá tốt.

     Ban chỉ đạo 389 Thành phố đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể và các phường tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản luật, nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ thương mại, nâng cao kiến thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong nhân dân. Các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát  và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực kinh tế, qua đó đã phối hợp tổ chức kiểm tra 1.038 lượt, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính  152 vụ với tổng số tiền phạt trên 1 tỷ 855 triệu đồng. Riêng đối với lĩnh vực chống thất thu thuế, Chi cục thuế Thành phố Cao Bằng đã tiến hành kiểm tra thuế đối với 61 doanh nghiệp, truy thu và phạt vi phạm hành chính gần 1 tỷ 600 triệu đồng.

    Năm 2016, Thành phố Cao Bằng tiếp tục triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, giải pháp của Chính phủ về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Tăng cường kiểm tra kiểm soát các mặt hàng thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ thực hiện bình ổn giá; Ngăn chặn các hành vi đầu cơ tăng giá, thu lợi bất chính, chấn chỉnh kịp thời các hành vi kinh doanh trái phép, góp phần ổn định thị trường hàng hoá, giá cả trên địa bàn. Phát huy tính chủ động của các ngành, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát giữa các ngành, tạo sức mạnh tổng hợp nhằm đấu tranh có hiệu quả trên lĩnh vực buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần ổn định thị trường, giá cả hàng hoá, dịch vụ trên từng lĩnh vực… đặc biệt là đối với một số vụ việc đang được quan tâm hiện nay như: bán hàng đa cấp, vệ sinh ATTP….

                                      Đồng chí Nguyễn Quốc Trung, phó CT UBND Thành phố tặng giấy khen 

                                                 cho 3 cá nhân có thành tích trong năm 2015

   Nhân dịp tổng kết công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm 2015, UBND Thành phố Cao Bằng đã khen thưởng cho 3 cá nhân có thành tích trong năm 2015.

                                                                                                                          Long Huyền – Bùi Toàn