Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 13- Thành phố Cao Bằng

      Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã có Quyết định số 50/QĐ-UBBC ngày 19/4/2016 về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo từng đơn vị bầu cử.

     Theo đó, có 83 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại 13 đơn vị bầu cử. Trong đó, đơn vị bầu cử số 13- Thành phố cao Bằng có 08 người ứng cử gồm các ông, bà sau:

     1. Nguyễn Thúy Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng.

     2. Nông Thị Biếc, chuyên viên, Đoàn Thanh niên Thành phố.

     3. Đàm Văn Dũng, Phó Bí thư Thành ủy Cao Bằng.

     4. Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng.

    5. Lê Trung Hiếu, Trưởng Ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban MTTQ tỉnh.

    6. Lương Tuấn Hùng, Chủ tịch UBND Thành phố Cao Bằng.

    7. Phạm Đức Khôi, Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật, Liên đoàn Lao động tỉnh.

    8. Hoàng Diệu Quang, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

 

Các tin khác